Zelený vodík a čpavek

Zelený vodík a NH3 pro naše vývojové oddělení

Rozšíření infrastruktury laboratoře WS umožňuje pokročilý vývoj v oblasti využití vodíku a štěpení amoniaku.
Zdroj: Schick Technik GmbH, Vaihingen/Enz (www.schickgruppe.de).

Systém zásobování našeho výzkumného a vývojového oddělení se v současné době značně rozšiřuje.

Abychom mohli provádět ještě rozsáhlejší experimenty s vodíkem, instalujeme zásobníky vodíku a elektrolyzér, s jehož pomocí můžeme sami vyrábět ekologický vodík pomocí elektřiny z našeho velkoplošného fotovoltaického systému.

Kromě toho se vytváří nová infrastruktura pro dodávky čpavku (NH3). Jako bezuhlíkový nosič vodíku je NH3 velmi vhodný pro dovoz zelené energie ze zahraničí, a bude tak v budoucnu pravděpodobně hrát významnou roli v zásobování Evropy energií. Čpavek může v budoucnu hrát významnou roli i jako skladovací médium. V budoucnu budou moci společnosti využívat NH3 ke skladování většího množství energie na místě a v případě potřeby ji vyvolat. To na jedné straně slouží k zajištění bezpečnosti dodávek a na druhé straně nabízí možnost překlenout období vysokých cen energie. Produkty vyvinuté skupinou WS Group pro přeměnu na vodík a přímé využití NH3 se testují již dnes.

Celkově vytváříme pro naše zákazníky obraz možné budoucí dodavatelské infrastruktury. K provozu flexibilních hořáků WS určených k tomuto účelu se flexibilně využívají různé dostupné formy energie. Naši zákazníci tak mohou snadno reagovat na různé situace v zásobování a využívat časově proměnlivé ceny ve svůj prospěch. Základem je flexibilní technologie hořáků, která dokáže spolehlivě, efektivně a s nízkými emisemi zpracovávat časově proměnlivé palivové směsi.

Příspěvky v souvislostech
Co je třeba vědět

Thermprocess 2023

Vysoce efektivní, flexibilní a s nejnižšími emisemi v oboru. To jsou hořáky, které WS představí odborné veřejnosti na veletrhu Thermprocess 2023.

Společnost WS opět udává tón modernímu plynovému vytápění: flexibilita paliva, účinnost a nízké emise v celém sortimentu výrobků.

více
Co je třeba vědět

Zelený vodík z kejdy a hnoje

Zelený vodík z kejdy a hnoje: cesta bioplynu nabízí velký potenciál pro vytváření regionální hodnoty a bezpečnost dodávek. Uvedení do provozu a prezentace pilotního zařízení proběhla 28.10.2022.

více
Příspěvky chronologicky