Maximum
Energetická účinnost

Společnost

WS Wärmeprozesstechnik GmbH

WS Wärmeprozesstechnik GmbH je středně velký podnik řízený vlastníkem. Jsme hrdí na to, že jsme nezávislí a můžeme se řídit svým přesvědčením namísto firemních strategií. 

Od svého založení v roce 1982 se WS specializuje na energeticky úsporné a nízkoemisní hořákové systémy pro průmyslové pece. Ochrana životního prostředí a využívání alternativních paliv jsou již po desetiletí středem veškerého úsilí společnosti WS.

S více než 100 000 prodanými vysoce účinnými hořáky dosahují zákazníci WS odhadem ročních úspor několika tisíc gigawatthodin paliva v hodnotě stovek milionů eur. To odpovídá snížení celosvětových emisí CO2 o více než jeden milion tun ročně. 

Kromě WS patří do naší skupiny společností i další známé společnosti. Společně důsledně sledujeme cíl chránit naše životní prostředí a úspěšně formovat energetickou transformaci.

Minimum
NEx Emise

Výzkum a vývoj

Jsme vepředu.

Společnost WS se prohlašuje za lídra v oblasti průmyslové spalovací techniky.

Dobře vybavená zkušební laboratoř s vysoce motivovanými zaměstnanci nám zajišťuje technologický náskok i do budoucna. Kromě mnoha zkušebních pecí vybavených kompletní měřicí technikou se můžeme opřít o více než 30 let zkušeností se simulací CFD.

Úspěšnost naší výzkumné práce dokládají četné patenty, národní a mezinárodní výzkumné projekty s velkým počtem renomovaných partnerů z průmyslu a vědy a publikace mnoha odborných článků.

Nejzřetelnějším příkladem naší úspěšné vývojové práce je spalovací proces bezplamenné oxidace - FLOX®, který se používá tisíckrát po celém světě a za jehož vynález WS získala několik vysoce dotovaných cen. 

Řešení na míru

Využijte našich zkušeností.

Na WS se neprodávají žádné katalogy. Naše úsilí se soustředí na rozumné poradenství pro zákazníka po přesné analýze jeho aplikace. Řešení přesně přizpůsobená specifickým požadavkům byla vždy naší silnou stránkou. Tato vlastnost je stále důležitější, zejména ve světě nových typů ekologických paliv. 

Naše vynalézavost spojená se zkušenostmi a odvahou vyzkoušet něco nového dává našim zákazníkům rozhodující konkurenční výhodu, která jim umožní dlouhodobě obstát na trhu.

Mezi naše stálé zákazníky patří řada renomovaných výrobců kamen a koncových zákazníků z celého světa. Velmi vysoká míra opakovaných a vracejících se zákazníků dokazuje, že náš přístup zaměřený na zákazníka přispívá k vysoké kvalitě zařízení a dlouhodobé spokojenosti zákazníků.   

Zpětná vazba od zákazníků

Na čem opravdu záleží.

Služby po celém světě

Jsme v akci.

Víme, jak je pro naše zákazníky důležitá vysoká dostupnost jejich zařízení. Naši servisní technici a servisní inženýři jsou rozmístěni po celém světě, aby uváděli do provozu a prováděli údržbu hořáků a odstraňovali závady. Kromě toho máme celosvětovou síť partnerů, kteří mohou zákazníkům v případě potřeby poskytnout rychlou a nebyrokratickou pomoc.  

Pro zaměstnance oddělení údržby našich zákazníků pořádáme školení na míru. Buď v závodě, nebo v Renningenu v našem zkušebním oddělení. Lze vyučovat jak základní, tak přímo pro praxi důležité dovednosti pro montáž hořáků, uvádění do provozu, seřizování hořáků, údržbu a odstraňování závad.

WS v Německu

Naše umístění v Renningenu.

Záměrně jsme se rozhodli vyrábět v našem závodě v Renningenu. Montáž hořáků našimi dlouholetými zaměstnanci zajišťuje, že vždy dodáváme vysoce kvalitní výrobky. Díky blízkosti výrobního, konstrukčního a zkušebního oddělení můžeme obzvláště rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníků.

V našem servisním oddělení opravujeme a uvádíme hořáky do souladu s nejnovějšími technickými normami, často i po desítkách let jejich používání.  

Každý hořák je po instalaci intenzivně testován a přednastaven na příslušné výkonové údaje. Ke každému hořáku se dodává také protokol o zkoušce a seřízení.

WS v USA

Naše pobočka ve městě Lorain, OH.

V roce 1997 byla založena naše americká dceřiná společnost WS Inc. Původně byla jako místo vybrána Elyria ve státě Ohio. Elyria se nachází v širší oblasti Clevelandu, a tedy v centru tradičních lokalit oceláren, tepelných úpraven a pecí.

V lednu 2011 se společnost přestěhovala do vlastní budovy v nedalekém Lorainu a od té doby se neustále rozšiřuje.

Činnost společnosti WS Inc. zahrnuje vývoj technických projektů, servis, skladování náhradních dílů a přizpůsobení hořáků americkým standardům a normám.