Regemat® 350

FLOX® Burner Regemat® 350

Regemat® 250 | Popis

Hořák FLOX® Regemat® 350 je samostatný funkční celek, díky němuž odpadá provoz ve dvojicích hořáků, který je jinak u regenerátorových hořáků běžný. Všechny spínací mechanismy jsou již integrovány v kompaktní jednotce, takže každý hořák může pracovat samostatně.

S pracovním rozsahem až 1 250 °C se Regemat® 350 dokonale hodí pro přímý ohřev vysokoteplotních procesů, jako jsou například kovací pece. 

Díky extrémně vysokému předehřevu vzduchu dosahuje hořák maximální energetické účinnosti s bezkonkurenčně nízkými emisemi NOx díky "FLOX® uvnitř". A samozřejmě tento hořák je již také "Připravenost na zelený plyn".

 

Technické údaje

Power

Jmenovitý výkon 200 kW FLOX® + 200 kW Boost

Palivové plyny
Zemní plyn (standard): zemní plyn H, zemní plyn L, metan
Ostatní plyny (volitelně): Vodík, propan, butan a další bezprašné neagresivní plyny

Tlaky na zásobování

Palivový plyn: cca 6000 Pa (60 mbar), ± 5%
Spalovací vzduch: cca 10 000 Pa (100 mbar), ± 5%
Sací tlak: přibližně -8000 Pa (-80 mbar), ± 5%
Stlačený vzduch 6 barů


Maximální aplikační teploty

Vstup spalin max. 1 250 °C

Monitorování plamene

Ionizační nebo UV monitorování

Proces spalování

Flame/FLOX®

Ovládání hořáku

Zapnuto/vypnuto


Speciální řešení jsou možná na vyžádání.

Hořákové systémy REGEMAT®
Regemat®

Regemat® 250

Energeticky účinný regenerační hořák pro sálavé trubice a přímý ohřev

více
Regemat®

Regemat®

Hořáky Regemat® dosahují nejvyšší energetické účinnosti průmyslové pece. Díky technologii FLOX® je také možný provoz s extrémně nízkými emisemi.

více
Příspěvky v souvislostech
Co je třeba vědět

Zelený vodík a čpavek

Rozšíření infrastruktury laboratoře WS umožňuje pokročilý vývoj v oblasti využití vodíku a štěpení amoniaku.

více
Co je třeba vědět

Zelený vodík z kejdy a hnoje

Zelený vodík z kejdy a hnoje: cesta bioplynu nabízí velký potenciál pro vytváření regionální hodnoty a bezpečnost dodávek. Uvedení do provozu a prezentace pilotního zařízení proběhla 28.10.2022.

více