Začátek roku 2024: Inovace a investice

Rok inovací a investic

Skupina WS Group se těší na vzrušující a úspěšný rok 2024. Očekáváme dokončení a uvedení do provozu několika průkopnických investic. Na straně produktů se naši zákazníci mohou těšit také na různé inovace a další vývoj, které rozhodujícím způsobem přispějí k úspěchu přechodu na novou energetiku. 

V roce 2024 čeká skupinu WS Group vzrušující rok. Těšíme se na dokončení několika převratných inovací a investic, které pomohou našim váženým zákazníkům zvládnout výzvy spojené s přechodem na novou energetiku.

  • Významné vylepšení a doplnění naší rozsáhlé vývojové laboratoře
  • Výroba zeleného vodíku na místě pro zásobování našich zkušebních pecí pro vývoj hořáků
  • Zprovoznění naší nové čpavkové (NH3) infrastruktury pro vývoj budoucích technických řešení pro průmyslové pece a reforming.
  • Vertikální integrace systémů 3D tisku na základě dlouholetých zkušeností s vývojem a spoluprací s externími odborníky.
  • Přestěhování do sousední budovy s výrobní halou a kancelářemi pro rozšíření našich výrobních a vývojových prostor.
  • Výstavba dvou nových průmyslových hal pro růst našeho podnikání na nových trzích s environmentálními technologiemi na bázi FLOX.
  • Zavedení nových možností hořáků s cílem učinit náš průmysl ještě čistším, účinnějším a flexibilnějším.

Energetická transformace nabírá na obrátkách a skupina WS Group je dobře připravena podílet se na jejím úspěchu.

S renovací nedávno zakoupené sousední budovy D8 jsme již začali. 

Příspěvky v souvislostech
Co je třeba vědět

Rozšíření nabíjecí infrastruktury pro elektromobily

Rychle pro pár nebo pomalu pro všechny? WS sleduje vlastní koncepci, pokud jde o rozšiřování nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. Aby bylo možné dosáhnout levného, ale účinného systému nabíjení v areálu závodu, WS důsledně upřednostňuje nízký nabíjecí výkon.

více
FLOX®

Zelený vodík: WS uvádí do provozu elektrolyzér

S pomocí nového elektrolyzéru a přebytků elektřiny z vlastních fotovoltaických systémů o výkonu přes 400 kWp bude společnost WS v budoucnu zásobovat laboratoře v Renningenu zeleným vodíkem. Po instalaci elektrolyzéru na konci roku 2023 je nyní plně funkční také infrastruktura pro skladování a potrubí.

více
Co je třeba vědět

Návštěva ministerského předsedy Kretschmanna na WS v Renningenu

Bádensko-Württemberský ministerský předseda Winfried Kretschmann navštěvuje společnost WS v Renningenu, aby se informoval o aktivitách v oblasti vodíku. Kromě výroby ekologického vodíku z bioplynu a decentralizovaného štěpení čpavku se vysoce postavená návštěva zaměří také na vysoce účinné průmyslové hořáky s nízkými emisemi.

více
Co je třeba vědět

Oblast výzkumu termoprocesní technologie

Nový výzkumný obor technologie tepelných procesů je zaměřen na defosilizaci vysokoteplotních procesů nad 1 000 °C. Zatímco některé procesy jsou dostatečně flexibilní, aby mohly být ohřívány elektřinou z obnovitelných zdrojů, pro mnoho aplikací budou v budoucnu zapotřebí klimaticky neutrální paliva.

více
Regemat®

REGEMAT® 250: výrazný nárůst prodejů

Neustálé a v poslední době dokonce mimořádně výrazné nárůsty prodejních čísel dokazují, že REGEMAT® 250 je novým zlatým standardem pro moderní pásové zinkovací linky. Na zákazníky dělají dojem nejnižší hodnoty NOx při maximální účinnosti i jeho budoucí životaschopnost díky mimořádné vhodnosti pro provoz s vodíkem.

více
Příspěvky chronologicky