Thermprocess 2023

WS na veletrhu Thermprocess 2023

Vysoce efektivní, flexibilní a s nejnižšími emisemi v oboru. To jsou hořáky, které WS představí odborné veřejnosti na veletrhu Thermprocess 2023. Společnost WS i letos udává tón, pokud jde o moderní plynové vytápění: flexibilní vůči palivu, účinné a s nízkými emisemi v celém sortimentu výrobků.

V roce 2023 se celý průmysl termoprocesingu konečně zaměří na větší udržitelnost, účinnost a snižování znečišťujících látek v širokém měřítku. Jinými slovy, přesně na témata, která byla pro WS stěžejní od jeho založení před více než 40 lety. 

Není proto divu, že návštěvníci veletrhu neustále uznávají, že výrobky WS již splňují všechna důležitá kritéria pro budoucnost, a opět tak ukazují průmyslu cestu vpřed, pokud jde o řešení průmyslového vytápění, které je odolné vůči budoucnosti. 

WS letos přitahuje zvláštní pozornost zprávou, že celá příslušná řada výrobků již byla vyrobena. Připravenost na zelený plyn a tím i pro budoucnost alternativních paliv. 

Naše špičkové produkty REGEMAT®  a REKUMAT® CS také ukazují, že cíl dosáhnout účinnosti nad 80% s emisemi NOx pod 100 mg/Nm3 ve všech aplikacích je již dlouho realitou. Díky dlouholetým pozitivním zkušenostem z tisíců aplikací je konkurenční výhoda pro naše zákazníky předvídatelná a spolehlivá. 

Příspěvky v souvislostech
Co je třeba vědět

Zelený vodík z kejdy a hnoje

Zelený vodík z kejdy a hnoje: cesta bioplynu nabízí velký potenciál pro vytváření regionální hodnoty a bezpečnost dodávek. Uvedení do provozu a prezentace pilotního zařízení proběhla 28.10.2022.

více
Co je třeba vědět

Zelený vodík a čpavek

Rozšíření infrastruktury laboratoře WS umožňuje pokročilý vývoj v oblasti využití vodíku a štěpení amoniaku.

více
Příspěvky chronologicky