Válcová pec s hořáky připravenými na H2 pro společnost Schaeffler

Vytápění připravené na H2 pro společnost Schaeffler

Vysoce účinná nízkoemisní hořáková technologie od společnosti WS Wärmeprozesstechnik, která je díky své schopnosti využívat vodík mimořádně odolná vůči budoucnosti, je použita ve válcové peci pro společnost Schaeffler.
Zdroj: Wienstroth GmbH

V roce 2007 byla pro společnost Schaeffler uvedena do provozu válcová pec (výrobce Wienstroth Wärmebehandlungstechnik GmbH) s energeticky účinnými hořáky REKUMAT® instalovanými v SiC sálavé trubce.

Tyto hořáky byly již loni na podzim servisovány ve společnosti WS Wärmeprozesstechnik GmbH v Renningenu a upraveny tak, aby díky systému FLOX.® technologie se zemním plynem a H2 lze provozovat jako palivo s vysokou účinností a nejnižšími emisemi. Společnost Wienstroth již provedla úspěšné uvedení do provozu na zemní plyn. Po zřízení vodíkové infrastruktury bude provedeno uvedení do provozu s H2 jako topný plyn. 

Touto a dalšími přestavbami a novými budovami společnost Schaeffler dokazuje svůj komplexní závazek k udržitelnosti a zároveň investuje do dlouhodobé budoucnosti příslušných zařízení.

Díky desítkám let zkušeností společnosti WS Wärmeprozesstechnik GmbH s plyny obsahujícími vodík a díky technologii FLOX® patentované společností WS je přizpůsobení na H2 jako palivo možné u mnoha stávajících zařízení s přiměřeným úsilím bez nutnosti instalace nových hořáků. Kromě toho lze u mnoha zařízení dosáhnout i značného zvýšení účinnosti. Dočasné pokračování provozu na zemní plyn nebo směsi zemního plynu a H2 je samozřejmě možné do doby, než bude vybudována potřebná vodíková infrastruktura.

Příspěvky v souvislostech
Co je třeba vědět

Thermprocess 2023

Vysoce efektivní, flexibilní a s nejnižšími emisemi v oboru. To jsou hořáky, které WS představí odborné veřejnosti na veletrhu Thermprocess 2023.

Společnost WS opět udává tón modernímu plynovému vytápění: flexibilita paliva, účinnost a nízké emise v celém sortimentu výrobků.

více
Co je třeba vědět

Zelený vodík z kejdy a hnoje

Zelený vodík z kejdy a hnoje: cesta bioplynu nabízí velký potenciál pro vytváření regionální hodnoty a bezpečnost dodávek. Uvedení do provozu a prezentace pilotního zařízení proběhla 28.10.2022.

více
Co je třeba vědět

Zelený vodík a čpavek

Rozšíření infrastruktury laboratoře WS umožňuje pokročilý vývoj v oblasti využití vodíku a štěpení amoniaku.

více
Příspěvky chronologicky