Hořáky WS pro inovativní pec na žíhání drátu skupiny Künne Group

Inovativní ohřev žíhací pece na dráty společnosti Künne Group

Vysoce účinná, nízkoemisní a perspektivní hořáková technologie od společnosti WS Wärmeprozesstechnik je použita v inovativní peci na žíhání drátu od společnosti Künne Group.
Zdroj: Künne Group

Až do dnešní doby se žíhací pece na dráty vytápěly téměř výhradně přímo hořáky se studeným vzduchem. Obvykle je v jednotlivých zónách instalováno několik hořáků studeného vzduchu a teplota je řízena pomocí plynulé regulace těchto hořáků.

Společnost Künne Stahldrahtwerk vHemer si nyní objednala novou patentovanou pec sinovativním systémem ohřevu. Pro vytápění jsou instalovány vysoce účinné hořáky WS REKUMAT® různé konstrukce a připojeného zatížení. Všechny hořáky jsou konstruovány tak, že díky technologii FLOX® mohou být provozovány jak na zemní plyn, tak v budoucnu i na H2 jako palivo s velmi vysokou účinností a nejnižšími emisemi.

Touto novou budovou skupina Künne Group pokračuje v realizaci svého komplexního závazku k ochraně životního prostředí a zároveň investuje do dlouhodobé budoucnosti své výrobní technologie. Díky desetiletým zkušenostem společnosti WS Wärmeprozesstechnik GmbH s plyny obsahujícími vodík a technologii FLOX® patentované společností WS je možné již dnes vybavit zařízení tak, aby byla připravena i na budoucnost s alternativními palivy!

Příspěvky v souvislostech
Co je třeba vědět

Thermprocess 2023

Vysoce efektivní, flexibilní a s nejnižšími emisemi v oboru. To jsou hořáky, které WS představí odborné veřejnosti na veletrhu Thermprocess 2023.

Společnost WS opět udává tón modernímu plynovému vytápění: flexibilita paliva, účinnost a nízké emise v celém sortimentu výrobků.

více
Co je třeba vědět

Zelený vodík z kejdy a hnoje

Zelený vodík z kejdy a hnoje: cesta bioplynu nabízí velký potenciál pro vytváření regionální hodnoty a bezpečnost dodávek. Uvedení do provozu a prezentace pilotního zařízení proběhla 28.10.2022.

více
Co je třeba vědět

Zelený vodík a čpavek

Rozšíření infrastruktury laboratoře WS umožňuje pokročilý vývoj v oblasti využití vodíku a štěpení amoniaku.

více
Příspěvky chronologicky